گزارش روز بازار مورخ ١٩/١٢/٩٣ - گروه تحلیل مهرآفرین            عربی English
  Djstoxx 50     3,570    -49FTSE 100     6,984    36Nikkei     20,563    121S&P 500     2,107    3Dow Jones     18,010    -31  
  شاخص كل     ٦٣,٤٢٠    ١٧.٨شاخص كل تالاراصلي     ٤٥,٧٢٠    -٦.٢شاخص كل تالارفرعي     ١٣١,٠٩٨    ١٥٤.٩50 شركت فعالتر(wax)     ٢,٦٠١    ٠.٩شاخص صنعت     ٥٢,٢١٩    ١٠.٩شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      ١٢١,٥٩٣    -٥٨واسطه گريهاي مالي     ١٣٤,٤٩٧    ٨٥.٧    
معاملات روزانه اوراق بهادار
افزايش كاهش عرضه تقاضا شاخص
شركت قيمت تغييرات درصد
تابان نيرو ٢,٥٥٢ ٤٣١ ٢٠.٣٢
داروسازي كوثر ١,٧٩٣ ٢٤٦ ١٥.٩
ايتالران ٤,٠٠٠ ٥٠٠ ١٤.٢٩
کارخانجات صنع... ٧٢٢ ٧١ ١٠.٩١
عمران قزوین ١,٩٠٠ ١٢٠ ٦.٧٤
بانك سينا(تقدم) ٢٦١ ١٥ ٦.١
مهرام ٧,٤٦٨ ٣٧٣ ٥.٢٦
تهران شيمي ٢٥,٦٥٣ ١,٢٨١ ٥.٢٦
شهد ايران ٢,٠٢٥ ١٠١ ٥.٢٥
معاملات قبلی کلیه شرکتها
قيمت هاي جهاني
فلزات آهني و غير آهني انرژي كالاها نرخ ارزها
نام واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا انس/دلار آمريكا ١,١٨٩ ١
مس تن/دلار آمريكا ٦,٠٨٨ (٤٦)
هر اونس نقره انس/دلار آمريكا ١٦ ٠
روي تن/دلار آمريكا ٢,٢١٢ ٣٤
سرب تن/دلار آمريكا ١,٩٥٩ ٢٧
آلومينيوم تن/دلار آمريكا ١,٧٢٥ (١٥)
قلع تن/دلار آمريكا ١٥,٤٥٠ (٢٢٥)
بورسها و كارگزاران بزرگ جهان
بورسها كارگزاران
لینکهای اقتصادی
ايران جهان
اخبار
بيشتر
آموزش سهامداران
قانون و مقررات
بيشتر
خدمات تحقيقاتي پژوهشي
مقالات گزارشات مالي تحليل ها
ورود اعضاء

گالری تصاویر شرکت کارگزاری مهر آفرین