عربی
  Djstoxx 50     3,174    0FTSE 100     6,791    0Nikkei     15,530    72S&P 500     1,978    0Dow Jones     16,960    0  
  شاخص كل     ٧٤,٩٩٨    ١٤٩.٦شاخص كل تالاراصلي     ٥٥,٥٥٥    ١١٢.٩شاخص كل تالارفرعي     ١٤٥,٦٣٢    ٢٧٧.٨50 شركت فعالتر(wax)     ٣,١٦٠    ٤.٩شاخص صنعت     ٦٣,٠١٨    ١٤٦.٨شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      ١٤٠,٣٩٦    ١٨٥.٢واسطه گريهاي مالي     ١٤٢,٦٨٨    -٤.٩    
معاملات روزانه اوراق بهادار
افزايش كاهش عرضه تقاضا شاخص
شركت قيمت تغييرات درصد
معاملات قبلی کلیه شرکتها
قيمت هاي جهاني
فلزات آهني و غير آهني انرژي كالا نرخ ارزها
نام واحد قيمت تغييرات
هر اونس طلا انس/دلار آمريكا ١,٣٠٣ (٤)
مس تن/دلار آمريكا ٧,١٨٣ ٠
هر اونس نقره انس/دلار آمريكا ٢٠ ٠
روي تن/دلار آمريكا ٢,٤٢٠ ٠
سرب تن/دلار آمريكا ٢,٢٦٥ ٠
آلومينيوم تن/دلار آمريكا ٢,٠١٠ ٠
قلع تن/دلار آمريكا ٢٢,٤٠٥ ٠
بورسها و كارگزاران بزرگ جهان
بورسها كارگزاران
لینکهای اقتصادی
ايران جهان
بورس كالا
معاملات روزانه آشنائي با بورس كالا فرآيند انجام معامله
انواع قراردادها محصولات قابل عرضه در بورس
آموزش سهامداران
قانون و مقررات
بيشتر
خدمات تحقيقاتي پژوهشي
مقالات گزارشات مالي تحليل ها
ورود اعضاء

گالری تصاویر شرکت کارگزاری مهر آفرین