گزارش روز بازار مورخ ٣٠/٠٧/١٣٩٣ - گروه تحلیل مهرآفرین            عربی English
  Djstoxx 50     2,991    64FTSE 100     6,372    105Nikkei     15,069    130S&P 500     1,941    37Dow Jones     16,614    215  
  شاخص كل     ٧٤,١٣٣    ٢٣.٧شاخص كل تالاراصلي     ٥٤,٧٠٧    ٥٩.٣شاخص كل تالارفرعي     ١٤٥,١٧٩    -٢٢٨.٧50 شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٨٨    ١.٧شاخص صنعت     ٦٢,٥١٣    -١١٣شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      ١٤٠,٠١٣    -١٣٦.٩واسطه گريهاي مالي     ١٣٨,٠٠٧    ١,٧٩٩.٨    
معاملات روزانه اوراق بهادار
افزايش كاهش عرضه تقاضا شاخص
شركت قيمت تغييرات درصد
معاملات قبلی کلیه شرکتها
قيمت هاي جهاني
فلزات آهني و غير آهني انرژي كالاها نرخ ارزها
نام واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا انس/دلار آمريكا ١,٢٤٨ ٠
مس تن/دلار آمريكا ٦,٦٦٠ ٤٥
هر اونس نقره انس/دلار آمريكا ١٧ ٠
روي تن/دلار آمريكا ٢,١٨٨ (٣٤)
سرب تن/دلار آمريكا ١,٩٩٩ (١٣)
آلومينيوم تن/دلار آمريكا ٢,٠٩٥ ٥
قلع تن/دلار آمريكا ١٩,٥٠٠ ١٠٠
بورسها و كارگزاران بزرگ جهان
بورسها كارگزاران
لینکهای اقتصادی
ايران جهان
اخبار
بيشتر
آموزش سهامداران
قانون و مقررات
بيشتر
خدمات تحقيقاتي پژوهشي
مقالات گزارشات مالي تحليل ها
ورود اعضاء

گالری تصاویر شرکت کارگزاری مهر آفرین