گزارش روز بازار مورخ ٢٤/٠٩/٩٣ - گروه تحلیل مهرآفرین            عربی English
  Djstoxx 50     3,049    67FTSE 100     6,331    149Nikkei     16,834    80S&P 500     1,972    -17Dow Jones     17,068    -112  
  شاخص كل     ٦٩,٤٩٥    -١١٣.٨شاخص كل تالاراصلي     ٥٠,٩٥٦    -٤٨.٢شاخص كل تالارفرعي     ١٣٨,٢٤٨    -٤٥٧.٨50 شركت فعالتر(wax)     ٢,٨٤٢    -٥.١شاخص صنعت     ٥٨,٢٨٦    -١٤٢.١شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      ١٣٤,١٨٠    -٣٨٠.٤واسطه گريهاي مالي     ١٣٣,٥٨٤    ٣٩٢.٨    
معاملات روزانه اوراق بهادار
افزايش كاهش عرضه تقاضا شاخص
شركت قيمت تغييرات درصد
معاملات قبلی کلیه شرکتها
قيمت هاي جهاني
فلزات آهني و غير آهني انرژي كالاها نرخ ارزها
نام واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا انس/دلار آمريكا ١,١٩٧ ٠
مس تن/دلار آمريكا ٦,٣٩٠ (١٧٠)
هر اونس نقره انس/دلار آمريكا ١٥ (١)
روي تن/دلار آمريكا ٢,١٤٢ (٤٥)
سرب تن/دلار آمريكا ١,٩٣٦ (٢٧)
آلومينيوم تن/دلار آمريكا ٢,٠٠٠ ١٠
قلع تن/دلار آمريكا ٢٠,٣٥٥ (٢٥)
بورسها و كارگزاران بزرگ جهان
بورسها كارگزاران
لینکهای اقتصادی
ايران جهان
اخبار
بيشتر
آموزش سهامداران
قانون و مقررات
بيشتر
خدمات تحقيقاتي پژوهشي
مقالات گزارشات مالي تحليل ها
ورود اعضاء

گالری تصاویر شرکت کارگزاری مهر آفرین