عربی
  Djstoxx 50     3,197    32FTSE 100     6,822    47Nikkei     15,526    -25S&P 500     2,000    3Dow Jones     17,106    30  
  شاخص كل     ٧٣,٣١٢    -٢٢٨.٧شاخص كل تالاراصلي     ٥٣,٧٥٦    -١٦٥.٥شاخص كل تالارفرعي     ١٤٥,٧٩٤    -٤٦٨50 شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٨٢    -١١.١شاخص صنعت     ٦٢,٠٨٣    -١٦٠.٦شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      ١٣٩,٥١٦    -٢٧٦.٢واسطه گريهاي مالي     ١٣٣,٠٣١    -٨٥٣    
معاملات روزانه اوراق بهادار
افزايش كاهش عرضه تقاضا شاخص
شركت قيمت تغييرات درصد
اختیار پاکشو ... ٧١ ٤٥ ١٧٣.٠٨
آلومتک ٢,٢٤٤ ٥٩١ ٣٥.٧٥
قند بیستون ١٣,٠٩٩ ٢,٥٩٣ ٢٤.٦٨
اختیار ‌چادرم... ٨٦٤ ١٧١ ٢٤.٦٨
ايران تاير ٤,٠١٠ ٦٣٦ ١٨.٨٥
عمران فارس ٣,٦٤٩ ٥١٣ ١٦.٣٦
علف کش ٢,٤١٧ ٣٠١ ١٤.٢٢
معاملات قبلی کلیه شرکتها
قيمت هاي جهاني
فلزات آهني و غير آهني انرژي كالا نرخ ارزها
نام واحد قيمت تغييرات
هر اونس طلا انس/دلار آمريكا ١,٢٨٣ ٤
مس تن/دلار آمريكا ٧,٠٩٦ ٨
هر اونس نقره انس/دلار آمريكا ١٩ ٠
روي تن/دلار آمريكا ٢,٣٥٩ (٥)
سرب تن/دلار آمريكا ٢,٢٥٧ (٢)
آلومينيوم تن/دلار آمريكا ٢,٠٤٥ (١٥)
قلع تن/دلار آمريكا ٢٢,٠٩٠ (٣٣٥)
بورسها و كارگزاران بزرگ جهان
بورسها كارگزاران
لینکهای اقتصادی
ايران جهان
بورس كالا
معاملات روزانه آشنائي با بورس كالا فرآيند انجام معامله
انواع قراردادها محصولات قابل عرضه در بورس
آموزش سهامداران
قانون و مقررات
بيشتر
خدمات تحقيقاتي پژوهشي
مقالات گزارشات مالي تحليل ها
ورود اعضاء

گالری تصاویر شرکت کارگزاری مهر آفرین