گزارش روز بازار مورخ ١٩/١٢/٩٣ - گروه تحلیل مهرآفرین            عربی English
  Djstoxx 50     3,679    0FTSE 100     6,855    0Nikkei     19,285    0S&P 500     2,061    0Dow Jones     17,712    0  
  شاخص كل     ٦٥,١٠٠    ١,٤٧٤.٤شاخص كل تالاراصلي     ٤٧,٣٣٣    ١,١٤٧.٧شاخص كل تالارفرعي     ١٣٢,٠٨٩    ٢,٥٠١.٣50 شركت فعالتر(wax)     ٢,٦٨٩    ٦٤.٤شاخص صنعت     ٥٣,٢٦٢    ١,١٤٤.٧شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      ١٢٤,٥٨٩    ٢,٢٥٣واسطه گريهاي مالي     ١٤٢,٤٤٩    ٤,٠١٩.٩    
معاملات روزانه اوراق بهادار
افزايش كاهش عرضه تقاضا شاخص
شركت قيمت تغييرات درصد
توريستي آبادگ... ١,٩٠٤ ٤٨٧ ٣٤.٣٧
کشتیرانی دریا... ٢,١١٤ ٤٣٠ ٢٥.٥٣
نسوز آذر ٤,٠١٨ ٦٢٧ ١٨.٤٩
تجهیز نیروی ز... ٢,٠٠٠ ٢٩٨ ١٧.٥١
پتروشیمی ایرا... ١,٨٧١ ٢٤٨ ١٥.٢٨
آهن و فولاد م... ٩٣٩ ١٢٤ ١٥.٢١
نصير ماشين ٤,٢٢٨ ٤٥٥ ١٢.٠٦
تولي‌پرس ١,٣٧٠ ١٢٩ ١٠.٣٩
پتروشیمی زاگرس ١٤,٧٩٢ ١,٣٧٠ ١٠.٢١
معاملات قبلی کلیه شرکتها
قيمت هاي جهاني
فلزات آهني و غير آهني انرژي كالاها نرخ ارزها
نام واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا انس/دلار آمريكا ١,١٨٩ (٩)
مس تن/دلار آمريكا ٦,١٤٦ ٠
هر اونس نقره انس/دلار آمريكا ١٦ ٠
روي تن/دلار آمريكا ٢,٠٦٩ ٠
سرب تن/دلار آمريكا ١,٨٣١ ٠
آلومينيوم تن/دلار آمريكا ١,٧٢٠ ٠
قلع تن/دلار آمريكا ١٧,٣٠٠ ٠
بورسها و كارگزاران بزرگ جهان
بورسها كارگزاران
لینکهای اقتصادی
ايران جهان
اخبار
بيشتر
آموزش سهامداران
قانون و مقررات
بيشتر
خدمات تحقيقاتي پژوهشي
مقالات گزارشات مالي تحليل ها
ورود اعضاء

گالری تصاویر شرکت کارگزاری مهر آفرین