گزارش روز بازار مورخ ١٩/١٢/٩٣ - گروه تحلیل مهرآفرین            عربی English
  Djstoxx 50     3,713    -5FTSE 100     7,070    0Nikkei     2,002    -18,000S&P 500     2,117    0Dow Jones     18,080    16,272  
  شاخص كل     ٦٦,٢٠٩    -٣٣١.٧شاخص كل تالاراصلي     ٤٨,٥٩٠    -٢١١شاخص كل تالارفرعي     ١٣١,٤٠١    -٨٧٢.٤50 شركت فعالتر(wax)     ٢,٧٢٥    -١٥.٧شاخص صنعت     ٥٤,١١٣    -٢٤٧.٩شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      ١٢٥,٧٥٧    -٤٥٨.٤واسطه گريهاي مالي     ١٤٥,٥٧١    -١,٠٢٤.١    
معاملات روزانه اوراق بهادار
افزايش كاهش عرضه تقاضا شاخص
شركت قيمت تغييرات درصد
شیشه قزوین ٤,٥٠٠ ٣٩٩ ٩.٧٣
ایرانیت ٢,٥٠٠ ٢٠٦ ٨.٩٨
عمران فارس(تق... ١,٠٠٩ ٧٥ ٨.٠٣
توريستي آبادگ... ١,٣٨٣ ٨٤ ٦.٤٧
تسهيلات مسكن ... ٧٤٢,٤٧٥ ٣٦,١٩٤ ٥.١٢
تسهيلات مسكن ... ٧٤٧,١٠٨ ٣٦,٣٨٧ ٥.١٢
تسهيلات مسكن ... ٧٤٤,٢٥٣ ٣٦,٢٤٥ ٥.١٢
مرجان كار ٤,٨٢٩ ٢٣٥ ٥.١٢
تسهيلات مسكن ... ٥٧٤,٨٤٢ ٢٧,٩٦٩ ٥.١١
معاملات قبلی کلیه شرکتها
قيمت هاي جهاني
فلزات آهني و غير آهني انرژي كالاها نرخ ارزها
نام واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا انس/دلار آمريكا ١,١٧٨ ٠
مس تن/دلار آمريكا ٦,٠٢٥ ٠
هر اونس نقره انس/دلار آمريكا ١٥ ٠
روي تن/دلار آمريكا ٢,٢٢٢ ٠
سرب تن/دلار آمريكا ٢,٠٥٣ ٠
آلومينيوم تن/دلار آمريكا ١,٨١٠ ٠
قلع تن/دلار آمريكا ١٥,٦٥٠ ٠
بورسها و كارگزاران بزرگ جهان
بورسها كارگزاران
لینکهای اقتصادی
ايران جهان
اخبار
بيشتر
آموزش سهامداران
قانون و مقررات
بيشتر
خدمات تحقيقاتي پژوهشي
مقالات گزارشات مالي تحليل ها
ورود اعضاء

گالری تصاویر شرکت کارگزاری مهر آفرین