عربی
  Djstoxx 50     3,184    -86FTSE 100     6,738    -128Nikkei     15,276    -139S&P 500     1,963    -22Dow Jones     16,906    -162  
  شاخص كل     ٧٣,٤١٦    ٣٩١.٤شاخص كل تالاراصلي     ٥٤,٦٧٠    ١٨٥.٢شاخص كل تالارفرعي     ١٤٠,٧٨٤    ١,٤٤٤.٥50 شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٩٨    ١٨.٩شاخص صنعت     ٦١,٦١٤    ٤٠٨.٧شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      ١٣٧,٣٦٠    ١,٧٠٣.٥واسطه گريهاي مالي     ١٤٠,٦٩٠    -٢٧٩.٧    
معاملات روزانه اوراق بهادار
افزايش كاهش عرضه تقاضا شاخص
شركت قيمت تغييرات درصد
معاملات قبلی کلیه شرکتها
قيمت هاي جهاني
فلزات آهني و غير آهني انرژي كالا نرخ ارزها
نام واحد قيمت تغييرات
هر اونس طلا انس/دلار آمريكا ١,٣٢٠ ٤
مس تن/دلار آمريكا ٧,١٥٥ (٤)
هر اونس نقره انس/دلار آمريكا ٢١ ٠
روي تن/دلار آمريكا ٢,٢٩٥ ٥٩
سرب تن/دلار آمريكا ٢,١٦٩ ١٣
آلومينيوم تن/دلار آمريكا ١,٩٩٥ (٥)
قلع تن/دلار آمريكا ٢٢,٦٢٥ (١٥٥)
بورسها و كارگزاران بزرگ جهان
بورسها كارگزاران
لینکهای اقتصادی
ايران جهان
بورس كالا
معاملات روزانه آشنائي با بورس كالا فرآيند انجام معامله
انواع قراردادها محصولات قابل عرضه در بورس
آموزش سهامداران
قانون و مقررات
بيشتر
خدمات تحقيقاتي پژوهشي
مقالات گزارشات مالي تحليل ها
ورود اعضاء

گالری تصاویر شرکت کارگزاری مهر آفرین