گزارش روز بازار مورخ ٢٨/٠٨/٩٣ - گروه تحلیل مهرآفرین            عربی English
  Djstoxx 50     3,194    74FTSE 100     6,750    41Nikkei     17,358    -32S&P 500     2,063    12Dow Jones     17,810    123  
  شاخص كل     ٧٥,٠٤٣    -٢٠٥.٧شاخص كل تالاراصلي     ٥٥,٤٤٦    -١٤٥.١شاخص كل تالارفرعي     ١٤٦,٥١٥    -٤٤٦.٦50 شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٧٩    -١١.٤شاخص صنعت     ٦٢,٦٢٦    -١٨٩شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      ١٤٠,٧٣٤    -٤١٣.٦واسطه گريهاي مالي     ١٤٨,٣٥٠    -١٧٧.٥    
معاملات روزانه اوراق بهادار
افزايش كاهش عرضه تقاضا شاخص
شركت قيمت تغييرات درصد
ساختمان اصفهان ٩٠٠ ٣٠٠ ٥٠
آلومتک ١,٢٢٠ ١٩٨ ١٩.٣٧
گسترش صنایع پ... ١,٢٤٦ ١٩٦ ١٨.٦٧
اختیار مخابرا... ٨٦ ١٠ ١٣.١٦
گلوكزان(تقدم) ٣٨,٩٧٨ ٢,٨٨٧ ٨
صنعتی دریایی ... ٢,٧٦٠ ١٨٤ ٧.١٤
تسهيلات مسكن ... ٨٣٦,٨٩١ ٤١,٨٢٧ ٥.٢٦
پارس آريان ١,٧٩٧ ٨٩ ٥.٢١
بهمن ليزينگ ٢,٣٠٢ ١١٠ ٥.٠٢
معاملات قبلی کلیه شرکتها
قيمت هاي جهاني
فلزات آهني و غير آهني انرژي كالاها نرخ ارزها
نام واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا انس/دلار آمريكا ١,٢٠١ ٨
مس تن/دلار آمريكا ٦,٧٩٠ ١٠٦
هر اونس نقره انس/دلار آمريكا ١٦ ٠
روي تن/دلار آمريكا ٢,٢٩٩ ٦١
سرب تن/دلار آمريكا ٢,٠٦٠ ٤٣
آلومينيوم تن/دلار آمريكا ٢,٠٢٥ (١٥)
قلع تن/دلار آمريكا ٢٠,٢٥٠ ٦٧٥
بورسها و كارگزاران بزرگ جهان
بورسها كارگزاران
لینکهای اقتصادی
ايران جهان
اخبار
بيشتر
آموزش سهامداران
قانون و مقررات
بيشتر
خدمات تحقيقاتي پژوهشي
مقالات گزارشات مالي تحليل ها
ورود اعضاء

گالری تصاویر شرکت کارگزاری مهر آفرین