گزارش روز بازار مورخ ٠٦/٠٨/١٣٩٣ - گروه تحلیل مهرآفرین            عربی English
  Djstoxx 50     3,036    38FTSE 100     6,402    39Nikkei     15,562    246S&P 500     1,985    24Dow Jones     17,005    188  
  شاخص كل     ٧٤,١٥١    ١٨٣.٣شاخص كل تالاراصلي     ٥٤,٨٨٢    ٢٣٢.٤شاخص كل تالارفرعي     ١٤٤,١٥٥    -٢٧٩.٨50 شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٨٤    ٤.٤شاخص صنعت     ٦٢,٤٤٧    ١٥.٢شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      ١٤١,٥١٥    ٦١٤.٩واسطه گريهاي مالي     ١٣٩,١٢١    ٢,١٨٣.١    
معاملات روزانه اوراق بهادار
افزايش كاهش عرضه تقاضا شاخص
شركت قيمت تغييرات درصد
معاملات قبلی کلیه شرکتها
قيمت هاي جهاني
فلزات آهني و غير آهني انرژي كالاها نرخ ارزها
نام واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا انس/دلار آمريكا ١,٢٢٩ ٢
مس تن/دلار آمريكا ٦,٨٥٩ ٥٩
هر اونس نقره انس/دلار آمريكا ١٧ ٠
روي تن/دلار آمريكا ٢,٢٥٢ ٣
سرب تن/دلار آمريكا ٢,٠١٩ ٣٢
آلومينيوم تن/دلار آمريكا ٢,٠٧٥ (١٥)
قلع تن/دلار آمريكا ١٩,٧٥٥ ٢١٠
بورسها و كارگزاران بزرگ جهان
بورسها كارگزاران
لینکهای اقتصادی
ايران جهان
اخبار
بيشتر
آموزش سهامداران
قانون و مقررات
بيشتر
خدمات تحقيقاتي پژوهشي
مقالات گزارشات مالي تحليل ها
ورود اعضاء

گالری تصاویر شرکت کارگزاری مهر آفرین