گزارش روز بازار مورخ ٠٥/١٢/٩٣ - گروه تحلیل مهرآفرین            عربی English
  Djstoxx 50     3,547    57FTSE 100     6,949    37Nikkei     18,628    77S&P 500     2,115    6Dow Jones     18,209    93  
  شاخص كل     ٦٤,٠٥٢    ٠شاخص كل تالاراصلي     ٤٧,٤٤٠    ٠شاخص كل تالارفرعي     ١٢٤,٢٩٥    ٠.٣50 شركت فعالتر(wax)     ٢,٦٠٧    -١٩شاخص صنعت     ٥٣,٦٤٣    -٤٠١شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      ١٢٧,٠٦٠    -٤٩٠.٧واسطه گريهاي مالي     ١٢٤,١٠٣    -٨٦٦.٩    
معاملات روزانه اوراق بهادار
افزايش كاهش عرضه تقاضا شاخص
شركت قيمت تغييرات درصد
معاملات قبلی کلیه شرکتها
قيمت هاي جهاني
فلزات آهني و غير آهني انرژي كالاها نرخ ارزها
نام واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا انس/دلار آمريكا ١,٢٠٧ ٤
مس تن/دلار آمريكا ٥,٧١٥ ٥٨
هر اونس نقره انس/دلار آمريكا ١٦ ٠
روي تن/دلار آمريكا ٢,٠٥٠ ١٨
سرب تن/دلار آمريكا ١,٧٦٢ ٥
آلومينيوم تن/دلار آمريكا ١,٧٩٢ (٢٣)
قلع تن/دلار آمريكا ١٨,٠٩٥ ١٤٠
بورسها و كارگزاران بزرگ جهان
بورسها كارگزاران
لینکهای اقتصادی
ايران جهان
اخبار
بيشتر
آموزش سهامداران
قانون و مقررات
بيشتر
خدمات تحقيقاتي پژوهشي
مقالات گزارشات مالي تحليل ها
ورود اعضاء

گالری تصاویر شرکت کارگزاری مهر آفرین