عربی English
  Djstoxx 50     3,273    0FTSE 100     6,837    0Nikkei     16,321    0S&P 500     2,010    0Dow Jones     17,279    0  
  شاخص كل     ٧١,٥٤٥    ١٠٠.٣شاخص كل تالاراصلي     ٥٢,٥٥١    ١٠٣.٣شاخص كل تالارفرعي     ١٤١,٧١٩    ١٥50 شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٠١    ١.٥شاخص صنعت     ٦٠,٦٧٠    ٨٥.٤شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      ١٣٨,٣٥٥    ٧.٦واسطه گريهاي مالي     ١٢٨,٧١٥    ١٧٦.١    
معاملات روزانه اوراق بهادار
افزايش كاهش عرضه تقاضا شاخص
شركت قيمت تغييرات درصد
اختیار ‌چادرم... ١,٢٨٠ ٣٤٧ ٣٧.١٩
قند بیستون ٢٤,٨٨٠ ٥,٣٨٠ ٢٧.٥٩
کارتن مشهد ١,٧٦٦ ٢٩٠ ١٩.٦٥
مالی و اعتبار... ٧٦٤ ١٠٤ ١٥.٧٦
لوله و تجهیزا... ١,١٨٤ ١٥٠ ١٤.٥١
نیروگاهی ایران ٤,٩٠٠ ٥٧٥ ١٣.٢٩
داروسازي امين ١٦,٣٧٩ ١,٧٩٦ ١٢.٣٢
آهن و فولاد م... ١,٢١٩ ١٢٠ ١٠.٩٢
بیمه کارآفرین ١,١٧٣ ١١٢ ١٠.٥٦
معاملات قبلی کلیه شرکتها
قيمت هاي جهاني
فلزات آهني و غير آهني انرژي كالاها نرخ ارزها
نام واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا انس/دلار آمريكا ١,٢١٥ ٠
مس تن/دلار آمريكا ٦,٨٦٨ ٥
هر اونس نقره انس/دلار آمريكا ١٧ ٠
روي تن/دلار آمريكا ٢,٢٥٠ ٠
سرب تن/دلار آمريكا ٢,٠٦٨ ٠
آلومينيوم تن/دلار آمريكا ٢,٠٩٠ ٠
قلع تن/دلار آمريكا ٢١,٢٠٠ ٠
بورسها و كارگزاران بزرگ جهان
بورسها كارگزاران
لینکهای اقتصادی
ايران جهان
اخبار
بيشتر
آموزش سهامداران
قانون و مقررات
بيشتر
خدمات تحقيقاتي پژوهشي
مقالات گزارشات مالي تحليل ها
ورود اعضاء

گالری تصاویر شرکت کارگزاری مهر آفرین